Julia Preu

Angebote bei uns:

  • Baby Drop In
  • Beratung "Birthing in Munich"
  • Begleitung bei Hausgeburt
  • Begleitung bei Fehlgeburt und Stiller Geburt

Fachliche Qualifikationen:

  • Hebamme B.Sc.

Telefon: 089 - 24580432
E-Mail: julia.preu@riseup.net